رفتن به نوشته‌ها

گزارش موسسه مشاوره مکنزی درباره تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها

موسسه مشاوره مکنزی، در تازه‌ترین گزارش خود که در حال به‌روزرسانی است به پیامدهای کیفی و کمی شیوع کرونا در سناریوهای مختلف، بر رشد اقتصادی جهان پرداخته است. این گزارش توسط واحد برنامه‌ریزی راهبردی و تعالی سازمانی شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا گردآوری و ترجمه شده است.

مکنزی در این گزارش معتقد است: گسترش شیوع کرونا می‌تواند موجب افت ۰.۳ تا ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ شود. این گزارش که در هفته اول مارس منتشر شده است ۷ توصیه به کسب‌وکارها داشته تا کمترین زیان را در این شرایط داشته باشند.

منتشر شده در اقتصاد