رفتن به نوشته‌ها

تحلیل اجمالی بر چالش‌های کسب‌وکارهای روستایی و عشایری در دوره شیوع کرونا (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا و چالش‌هایی که کشورها با آن روبرو هستند، روستاییان و اقتصاد روستا نیز از این بحران در امان نمانده است، هر چند به دلیل پایین بودن تراکم جمعیت در این مناطق، احتمال شیوع کمتری وجود دارد اما این مناطق نیز دچار چالش‌های زیادی شده‌اند.

در این راستا معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تهیه کرده است.

در این گزارش آمده است:

بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای نواحی روستایی و عشایری، با توجه به تفاوت بافت اقتصادی و اجتماعی این نواحی نسبت به نواحی شهری مهم به‌نظر می‌رسد. این گزارش براساس مصاحبه‌های میدانی با روستاییان و عشایر در برخی از مناطق منتخب کشور به بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای نواحی روستایی و عشایری و خدمات توسعه کسب‌وکار ناشی از شیوع کرونا پرداخته است.

  هدف این تحلیل، ارائه سریع حقایقی از واقعیات میدانی نواحی روستایی و عشایری برای تصمیم‌سازی صحیح بین سیاست‌گذاران و مجریان امر است.

 

 

منبع عکس: ایرنا 

منتشر شده در اقتصادکروناکسب‌وکارها