رفتن به نوشته‌ها

ارزیابی اثر بیماری کرونا بر اقتصاد ایران

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان در گزارشی به ارزیابی اثر کرونا بر اقتصاد ایران پرداخته است.

این گزارش بر اساس آمار موجود، گزارش‌های معتبر جهانی از جمله مکنزی و همچنین بهره‌گیری از نظرات خبرگان مانند اساتید دانشگاه، فعالان بخش خصوصی و طرح پایش زمستان ۱۳۹۸، زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور را بر اساس سه سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه ارائه داده است. و بیان داشته است عدم به کارگیری سیاست فوری مناسب منجر به تعمیق تورم رکودی در کشور می‌شود و اقتصاد و تولید کشور را با بحران مواجه می‌سازد.

در این گزارش اثرات ناشی از شیوع بحران کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران آمده است.

در این گزارش همچنین به بسته های حمایتی کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان و همچنین بسته‌های حمایتی مختلف ایران نیز اشاره شده است و در پایان به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای کاهش زیان‌های ناشی از شیوع کسب‌وکار ایران پرداخته است.

 

 

منبع عکس: ایرنا

منتشر شده در اقتصاد